Gaeilge

Táimid lán sasta glacadh le h-iarratais as Gaeilge agus cursaí leighis a phlé le othair ag a bhfuil ár bpriomhtheanga naisiúnta mar teanga cumarsaide aige no aici.

Tuigimid cé chomh tabhachtach agus atá sé go mbeidh an Ghaeilge ar fáil do dhaoine, ach go h-áraithe agus iad ag tógail clainne le Gaeilge.

Cé nach bhfuil an Ghaeilge ó dhúchas ag aon duine duinn, tá Gaeilge feidhmiúil ag an dochtúir Hayes, Maguidhir agus MacMenman.

Níl ort ach dul i dteaghmhail le duine acu sin chun go mbeidh sibh in ann deileáil linn trí mheán na Gaeilge.
 
Vacsaín Fliú